Nếp nhà

Chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh Bình, kế toán Công ty xuất nhập khẩu Chợ Lớn (số 52/26 đường Gia Phú phường 13, quận 5) khi ba chị vừa mới ở bệnh viện về. Năm nay ông đã 85 tuổi,... Read More