Tình cũ

Chuyện tưởng bình thường lại hóa ra phức tạp! Tuần trước người yêu cũ của anh tên là V., ở Hà Nội vào công tác. Không hiểu sao V. lại biết cơ quan anh, gọi điện thoại nhắn anh đến khách sạn... Read More